Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava privredna društva, poljoprivredne proizvođače i predstavnike udruženja poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje, da je Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede 03.03.2021. godine, objavilo obavještenje kojim se Produžava rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu podrške, određen članom 11 Trećeg Javnog poziva za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 "Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda" Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD- a II 2014-2020 ("Službeni list Crne Gore", broj 122/20 - Oglasni dio broj 56/20), do 15. aprila 2021. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ