Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava fizička lica (poljoprivredne proizvođače, koja su nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), pravna lica (mikro i mala preduzeća), koja posluju izvan ruralnih područja ili u njima, kao i ostala zainteresovana lica, da je na sjednici održanoj 15. aprila 2021. godine, Vlada Crne Gore donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program), čime su se stekli uslovi, da nakon stupanja na snagu pomenute Uredbe, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u narednom periodu objavi PRVI javni poziv za podršku razvoju ruralnog turizma kroz IPARD II program.

Prepoznajući značaj prirodnih potencijala ruralnih područja Crne Gore kao i njihov doprinos oživljavanju sela, ravnomjernom regionalnom razvoju i smanjenju nezaposlenosti, podrška razvoju ruralnom turizmu imaće višestruke benefite.

Takođe, ruralni turizam stvara uslove za zadovoljavanje potreba sve većeg broja turista koji pronalaze mir i zadovoljstvo u prirodi, zdravom načinu života, tradicionalnoj kuhinji, gostoprimstvu seoskih domaćinstava kao i očuvanim običajima i tradiciji.

Kroz novi javni poziv zainteresovani aplikanti mogu konkurisati sa projektima, čiji prihvatljivi troškovi iznose od 10.000 € do 150.000 €, dok podrška iznosi do 65% prihvatljivih troškova.

Korisnici podrške mogu biti fizička lica kao nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava do dana objave javnog poziva), ali i pravna lica (mikro i mala) koja posluju izvan ruralnih područja ili u njima.

Prihvatljive su samo investicije koje se realizuju na nadmorskoj visini iznad 600 m.

Predmet investicije može biti izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje ugostiteljskih objekata za pružanje usluga smještaja, objekata za pripremanje hrane, pića i napitaka, uređenje turističke infrastrukture (tematski i zabavni parkovi, teniski tereni, bazeni, zabavno rekreativne staze ili putevi – trim staze, vidikovci, panoramski putevi, biciklističke i planinarske staze); izgradnja i/ili rekonstrukcija postrojenja i/ili nabavka opreme za obnovljive izvore energije (fotonaponski sistemi) i nabavka opreme i uređaja za tretman otpada i otpadnih voda.

Korisnici podrške moraju do dana konačne isplate biti vlasnici komplementarnih ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu.

Fizička lica mogu aplicirati za sledeće komplementarne objekte: kuća, seosko domaćinstvo, turistički apartman, kamp do 15 smještajnih jedinica, sa maksimalnim kapacitetom do 10 soba odnosno 20 ležaja.

Pravna lica mogu aplicirati za sledeće komplementarne objekte: kuća, seosko domaćinstvo, turistički apartmanski blok (deset i više turističkih apartmana u okviru istog građevinskog objekta), turistički apartman, gostionica, hostel, etno selo, odmaralište, planinarski dom, sa maksimalnim kapacitetom do 15 soba odnosno 30 ležaja.

Detaljnije informacije i kompletna dokumentacija biće dostupna nakon objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – IPARD program – www.ipard.gov.me.