Od dana 23.07.2021. godine do 30.07.2021. godine u trajanju 8 dana, na lokalnom putnom pravcu Lipnica-Livadice saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom trakom. Izmjena režima saobraćaja se vrši zbog izgradnje potpornog zida.