Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava fizička lica (poljoprivredne proizvođače, koja su nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), pravna lica (mikro i mala preduzeća), koja su osnovana ili posluju u  ruralnim područjima, kao i ostala zainteresovana lica, da je Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, produžilo rok za predaju zahtjeva do 30.09.2021. godine, u vezi Prvog Javnog poziv za dodjelu sredstava podrške za Mjeru 7 "Diverzifikacija gazdinstva i razvoj poslovanja", podmjera 7.1 "Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma" Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a II 2014-2020.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Objavljen: 23.06.2021.

Rok za prijavu: 30.09.2021.

Naziv: PRVI IPARD Javni poziv za podršku ruralnom turizmu

Tip: javni

Ukupna sredstva, 6.080.000 €

Iznos pojedinačne podrške:10.000-150.000 €

Namijenjeno za: Fizička lica kao nosioci porodičnog poljop.gazdinstva upisana u reg.poljop. gazdinstava najaksnije do dana objavljivanja Javnog poziva pod uslovom da se investicija realizuje isključivo u ruralnim područjima iznad 600m nadmorske visine; Mikro i mala pravna lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, koja su osnovana ili posluju u ruralnim područjima pod uslovom da se investicija realizuje isključivo u ruralnim područjima iznad 600m nadmorske visine

Može biti investirano u: Izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje ugostiteljskih objekata za pružanje suluge smještaja, objekata za pripremanje hrane, pića i napitaka, uređenje turištičke infrastrukture (tematski i zabavni parkovi, tereni za golf, teniski tereni, bazeni, zabavno-rekreativne staze ili putevi-trim staze, vidikovci, panoramski putevi, biciklističke i planinarske staze); izgradnju i/ili rekonstrukciju postrojenja, instalaciju i/ili nabavku opreme za korišćenje obnovljivih izvora energije-foto naponski sistemi; nabavku opreme i uređaja za tretman otpada i otpadnih voda.

            Prilozi ovog Javnog poziva dostupni su na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede šumarstva I vodoprivrede – www.gov.me/mpsv i www.ipard.gov.me i sastavni su dio ovog Javnog poziva.

            Informacije u vezi ovog Javnog poziva dostupne su i na kontakt telefon Ministarstva poljoprivrede šumarstva I vodoprivrede – Direktorat za plaćanja: 020-672-026, ili 067-205-790, kaoi kontakt telefon Direktorata za ruralni razvoj : 020-482-115, ili 020-482-150.

 

Zahtjev za dodjelu sredstava podrške podnosi se u roku od 23. juna do 30. septembra 2021. godine.