U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2022. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 146 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.19/18, 42/20), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

Članom 147 propisano je da u pripremi izrade Programa rada Skupštine, Služba Skupštine pribavlja predloge i mišljenja koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika Opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Nevladine organizacije sa područja Opštine mogu predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada za 2022. godinu, dostaviti Službi Skupštine najkasnije do 03.12.2021. godine, kako bi na osnovu predloženih tema utvrdili predlog Programa rada Skupštine Opštine za 2022. godinu.

 

 

                                                                                                       Predsjednica, 

                                                                                                     Nemša Omerhodžić,s.r.