Na osnovu člana 1 Odluke o javnim priznanjima Opštine Bijelo Polje („Sl list CG-Opštinski propisi br.47/17), sazivam: 

 

I (prvu) sjednicu Žirija za dodjelu Javnih priznanja Opštine Bijelo Polje, za 24.12.2021. godine (petak) sa početkom u 12 časova u kabinetu predsjednika Skupštine opštine. 

          Za sjednicu predlažem sljedeći: 

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Poslovnika o radu Žirija za dodjelu Javnih priznanja Opštine Bijelo Polje;
  2. Utvrđivanje liste predloženih kandidata za Javnih priznanja Opštine Bijelo Polje. 

 

Žiri za dodjelu Javnih priznanja Opštine Bijelo Polje

 

  

 

                                                                                                               Predsjednik,           

                                                                                                  Prof.dr Velimir Rakočević,s.r.