Crna Gora je, kao i sve balkanske zemlje, posebno osjetljiva na globalne klimatske promjene,  pri čemu će ekstremne vremenske nepogode biti sve češće i intenzivnije. Crna Gora ima već jasne znakove nepovoljnog trenda povećanja režima ekstremnih padavina. Tokom 2010. godine, cijela zemlja je od poplava pretrpjela štetu i gubitke u iznosu od oko 44 miliona eura (1,4 odsto bruto domaćeg proizvoda). Poplave potencijalno ugrožavaju 250 kvadratnih kilometara poljoprivrednog zemljišta i urbanih zona. Dakle, opšti cilj  ovog potprojekta je prevencija poplava i navodnjavanje u slivu rijeke Lima (sa rijekom Grnčar) sa ciljem ublažavanja uticaja klimatskih promjena.

ESMMP dokument predstavlja „Plan upravljanja zaštitom životne sredine i društva“ za projektovanje i izgradnju objekta za zaštitu od poplava u opštini Bijelo Polje. ESMMP je prvi put pripremljen u novembru 2020. godine u okviru šireg projekta pod nazivom „Izrada idejnog projekta za zaštitu od poplava, sanaciju i navodnjavanje sliva reke Lim (sa rijekom Grnčar)”. Cilj izrade dokumenta je ublažavanje uticaja klimatskih promjena, održivo korišćenje prirodnih resursa i procjena uticaja klimatskih promjena na podzemne vode u slivu rijeke Drine u Crnoj Gori. ESMMP dokument je revidiran od strane Jedinice za implementaciju projekta (PIU) Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u maju 2022.godine. Takođe, svrha ovog ESMMP-a je da osigura da potprojekat ispunjava ekološki i socijalni okvir Svjetske banke iz 2018. godine i relevantno nacionalno zakonodavstvo. Dokument je razvijen uzimajući u obzir Okvir upravljanja zaštitom životne sredine i društva koji je razvila i odobrila Svetska banka u februaru 2020. godine.

Dokument je dostupan na  engleskom jeziku. Ukoliko želite da dokument preuzmete na crnogorskom jeziku, molimo Vas da uputite zahtjev na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MONITORING AND MANAGEMENT PLAN (ESMMP) - LIM RIVER REGULATION – URBAN AREA LEFT RIVER BANK (FROM THE FIRE STATION TO THE LIMSKA STREET), BIJELO POLJE - REVISED VERSION FROM JULY 2022...pdf