Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike, na osnovu člana 3 Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022. godini („Sl. list CG“ – opštinski propisi”, br. 10/22), uz shodnu primjenu člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija (“ Službeni list Crne Gore - opštinski propisi ”, br. 004/17 ) i Javnog poziva za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu u 2022. godini, objavljenog 11. 10. 2022.godini,   u t v r d  i l a   j e

 

PRELIMINARNU RANG LISTU

biznis planova

 

 

BROJ

 

NAZIV

 

BODOVI

 

1.        

 

Naziv biznis plana: Dječija igraonica – rođendaonica Dreamland

 

Preduzetnik: Nenad Vuković

 

 

54,0

 

2.        

 

Naziv biznis plana: Izrada pločastog namještaja

 

Preduzetnik: Miloš Šćekić

 

 

53,2

 

3.        

 

Naziv biznis plana: Turistički info – bar „Vraneš“

 

Preduzetnik: Božo Kljajević

 

 

51, 0

 

4.        

 

Naziv biznis plana: „Dimljena marinirana riba“

 

Preduzetnik: Marija Nedović

 

 

52,0

    

5.        

 

Naziv biznis plana: Butik „New Fashion“

 

Preduzetnik: Damir Martinović

 

 

46,6

 

 

 

Naziv biznis plana: HASHTAG

 

Preduzetnik: Haris Numanović

 

 

45,8

 

7.        

 

 

 

Naziv biznis plana: Uramljivanje i kaširanje umjetničkih slika i ogledala

 

Preduzetnik: Amel Crnovršanin

 

 

43,4

 

8.        

 

 

Naziv biznis plana: Restoran i kafe bar „Na obali“

 

Preduzetnik: Ećo Amer

 

 

42,6

 

9.        

 

 

Naziv biznis plana: Frizerski salon

 

Preduzetnik: Alan Grbović

 

 

42,0

 

10.    

 

 

Naziv biznis plana: Perionica Kovačević

 

Preduzetnik: Lazar Kovačević

 

 

 44,6

 

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Na Preliminarnu rang listu biznis planova, učesnici Javnog poziva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana isticanja liste na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine. Prigovor se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022. godini.

 

Predsjednik Komisije

Haris Malagić


Preliminarna rang lista biznis planova za finansiranje projekata-mladih preduzetnika u 2022.godini...pdf

Kriterijumi (bodovi)-Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini...pdf

Odluka o odbijanju projekata-Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini...pdf