Biznis zone

Odluka o proglašenju Biznis zona "Nedakusi", "Cerovo", "Vraneška dolina" i "Bistrička dolina"

Odluka o olakšicama za privredna društva i preduzetnike koji posluju u okviru Biznis zona "Nedakusi", "Cerovo", "Vraneška dolina" i "Bistrička dolina"