Zahtjev

Izrada elaborata zaštite na radu projekta rekonstrukcije dijela glavnog gradskog vodovoda ø500 i ø300 u naseljima Kruševo i Rakonje

02/28/2019
Obavještenje Izrada elaborata zaštite na radu projekta rekonstrukcije dijela glavnog gradskog vodovoda ø500 i ø300 u naseljima Kruševo i Rakonje 03/06/2019
Ugovor Izrada elaborata zaštite na radu projekta rekonstrukcije dijela glavnog gradskog vodovoda ø500 i ø300 u naseljima Kruševo i Rakonje 03/08/2019