Zahtjev

Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekte na krajnoj stanici žičare Đalovića pećine (lokacija 4)

02/28/2019
Obavještenje Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekte na krajnoj stanici žičare Đalovića pećine (lokacija 4) 03/07/2019
Ugovor Izrada elaborata za jednovremenu snagu i broj mjernih mjesta za objekte na krajnoj stanici žičare Đalovića pećine (lokacija 4) 03/11/2019