Javna rasprava povodom nacrta Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti odrzana je 13.08.2020.god. u 10:00h u sali SO Bijelo Polje, uz poštovanje  mjera NKT-a  za ograničen  broj učesnika javne rasprave na 20 lica, uz strogo poštovanje socijalne distance i obavezno nošenje zaštitne maske.

Na raspravi su učestvovali Rukovodilac Odjeljenja za ljudska i manjinska prava i prevenciju bolesti zavisnosti Miloš Kljajević, savjetnica za rodnu ravnopravnost iz Kancelarije za rodnu ravnopravnost Almasa Rizvanović i eksterna konsultantkinja na izradi Lokalnog akcionog plana Aleksandra Gligorović. Takođe, pored navedenih lica raspravi su prisustvovali i članovi Radne grupe za izradu ovog dokumenta i predstavnici pojedinih nevladinih organizacija.

Prisutne je u ime lokalne samouprave pozdravio rukovodilac Odjeljenja Miloš Kljajević i pozvao prisutne na aktivno učešće i komentare nakon predstavljanja plana.

Konsultantkinja  Aleksandra Gligorović upoznala je prisutne sa procesom izrade plana, metodologijom i oblastima koje  plan obuhvata. Predstavila je strateške ciljeve za svih 7 ( sedam) oblasti koje su sadrzane u planu  definisane od strane Radne grupe koja je radila na izradi Lokalnog plana. Naglasila je da je isti  radjen u skladu sa Nacionalnim planom i  prioritetima koji su prepoznati na lokalnom nivou.

Almasa Rizvanović, je ukazala na vaznost međusektorske saradnje u realizaciji aktivnosti i pozvala predstavnike NVO, medija, ustanova i institucija  na saradnju tokom  realizacije Plana.

Nakon izlaganja učesnika Miloš Kljajević je pozvao prisutne da  iznesu svoje komentare, sugestije prijedloge.

Zdravko Janjušević  iz NVO „Bjelopoljski demokratski centar“, pohvalio je sadrzaj Plana, istakao da u okviru plana postoje mjere i aktivnosti usmjrene u pravcu unaprjeđenja rodne ravnopravnosti u lokalnoj zajednici.  Osvrnuo se i na aktivnosti koje treba u budućnosti preduzeti u pravcu  rodnog budzetiranja u skladu sa vazećom zakonskom regulativom, ali i  ukazao je da u oblasit Mediji, kultura i sport grad Bijelo Polje izdvaja prilična sredstva za jačanje zenskog sporta, konkretno za  žensku košarku i ženski rukomet.

Azra Hrapović, iz NVO „Adriatik radio“, sugerisala je na korekciju  u oblasti Medij, kultura sport, koji se odnosi na podatak o broju medija u Bijelom Polju,i umjesto navedenih 5 medija, istakla je da u Bijelom Polju  postoji ukupno 6 medija. Takođe je ukazala na potrebu budzetiranja navedenog dokumenta za aktivnosti u kojoj su neophodna određena budzetska sredstva za realizaciju medijskih kampanja. Dala je sugestiju da u oblasti zdravlje žena  potrebno korigovati naziv oblasti u rodno senzitivan, i nazvati navedenu oblast samo „Zdravlje“.

Nada Ristanović, ispred NVO „SOS Bijelo Polje“ kao i Sanela Rovčanin ispred „NVO Snazna mama“, koje su ujedno i članice Radne grupe za izradu LPA,  pohvalile su sami proces izrade kao i kvalitet predlozenih mjera i aktivnosti, uz zelju za što većim procentom realizacije istih.

 

 

 

                                                                                                     Zapisnik uradila

Almasa Rizvanović