Na osnovu člana 49 stav 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 66 stav 2 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 29 stav 1, a u vezi sa članom 30 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m: 

 

ŠESNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 02.11. 2020. godine, (ponedjeljak) sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

  1. Izbor predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje.

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.               

                   

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

                                                                                                        Predsjedavajući, 

                                                                                                                Abaz Kujović, s.r.