Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18), člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i člana 17 stav 1 alineja 2 i člana 70 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18) s a z i v a m: 

SEDAMNAESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE  

Sjednica će se održati 26.11. 2020. godine, (četvrtak) sa početkom u 11 časova u sali JU Centar za kulturu „Vojislav Bulatović – Strunjo“.

            Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I   R E D

 

                 1.Predlog Odluke o dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje

                 2.Predlog Odluke o dopunama Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine.

 

       Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.            

                   

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

                                                                                                        Predsjednica,

                                                                                                         Nemša Omerhodžić, s.r.