Na osnovu člana 2 Odluke o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Sl. list Crne Gore-Opštinski propisi”, br. 038/20), Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu u 2020. godini, d o n i j e l a   j e :

                                                        

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu

 

 1. Novčana sredstva iz budžeta Opštine Bijelo Polje opredijeljena za podršku ženskom preduzetništvu, u ukupnom iznosu od 20.000,oo eura, sa budžetske pozicije 431-9-3-7, dodijeljuju se:
 • Zlajić Katarini, za biznis plan: „Proizvodnja odjeće“, u iznosu od 2950 eura.
 • Čokrlija Samiri, za biznis plan: „Pravljenje peciva i kolača“, u iznosu od 2950 eura.
 • Pilica Fikreti, za biznis plan: „Razvoj stočarstva“, u iznosu od 2950 eura.
 • Čabarkapa Aleksandri, za biznis plan: „Frizerski salon „Sandra““, u iznosu od  2950 eura.
 • Raosavljević Mariji, za biznis plan: „Studio za dizajn, apcikliranje i izradu odjevnih predmeta“, u iznosu od 1900 eura.
 • Tvrdišić Juliji, za biznis plan: „Made in Montenegro“, u iznosu od 1900 eura.
 • Sijarić Elidi, za biznis plan: „Računovodstvena agencija Asya s“ , u iznosu od 1900 eura.
 • Camić Marijani, za biznis plan: „Centar za intelektualnu obuku“, u iznosu od 1900 eura.
 • Peruničić Radosavi, za biznis plan: „Uzgoj i proizvodnja jagnjećeg mesa „Romanovska“, u iznosu od 1200 eura.
 • Milićević Miri, za biznis plan: „Uzgajaj domaće“, u iznosu od 1200 eura.
 • Drpljanin Suadi, za biznis plan: “Dječija igraonica – da učimo pravilno“, u iznosu od 1200 eura.
 • Nasufović Ramizi, za biznis plan: „Za čuvanje i proizvodnju mlijeka i sira“, u iznosu od 1200 eura.
 • Halilović Arneli, za biznis plan: „Autoservis 24/7“, u iznosu od 1200 eura.

 

 1. Ova Odluka  je konačna.
 2. Ova Odluka biće objavljena na sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

 

Obrazloženje

Opština Bijelo Polje – Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu raspisala je Javni konkurs za raspodjelu  sredstava  za  finansiranje projekata namijenjenih za podršku  ženskom preduzetništvu od 26.11.2020.godine. Na isti su se prijavile sledeće preduzetnice : Zlajić Katarina, sa biznis planom: „Proizvodnja odjeće“; Čokrlija Samira, sa biznis planom: „Pravljenje peciva i kolača“; Pilica Fikreta, sa biznis planom: „Razvoj stočarstva“; Čabarkapa Aleksandra, sa biznis planom: „Frizerski salon „Sandra““; Raosavljević Marija, sa biznis planom: „Studio za dizajn, apcikliranje i izradu odjevnih predmeta“; Tvrdišić Julija, sa biznis planom: „Made in Montenegro“; Sijarić Elida, sa biznis planom: „Računovodstvena agencija Asya s“; Camić Marijana, sa biznis planom: „Centar za intelektualnu obuku“; Peruničić Radosava, sa biznis planom: „Uzgoj i proizvodnja jagnjećeg mesa „Romanovska“; Milićević Mira, sa biznis planom: „Uzgajaj domaće“; Halilović Arnela, sa biznis planom: „Autoservis 24/7“; Nasufović Ramiza, sa biznis planom: „Za čuvanje i proizvodnju mlijeka i sira“; Drpljanin Suada, sa biznis planom: “Dječija igraonica – da učimo pravilno“.

Postupajući po Javnom konkursu Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu je razmatrala podnešene zahtjeve – biznis planove i shodno kriterijumima iz tačke 5 i 6 Javnog konkursa ocijenila da isti zaslužuju finansiranje iz sredstava budžeta Opštine Bijelo Polje.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja iste.

 

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE

Nemša Omerhodžić


 Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku ženskom preduzetništvu...pdf