Na osnovu člana 2 Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike („Sl. list Crne Gore-Opštinski propisi”, br. 038/20), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2020. godini, d o n i j e l a   j e :

 

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike

 

  1. Novčana sredstva iz budžeta Opštine Bijelo Polje opredijeljena za podršku mladom preduzetništvu, u ukupnom iznosu od 20.000,oo eura, sa budžetske pozicije 431-9-3-8, dodijeljuju se:
  • Tijani Veličković, za biznis plan „Proizvodnja prirodnih sokova“, u iznosu od 3000 eura.
  • Kemalu Dizdareviću, za biznis plan “ BENAZO – potpuno ručno rađeni kožni aksesoari“, u iznosu od 3250 eura.
  • Nemanji Mariću, za biznis plan „Foto studio“, u iznosu od 3500 eura.
  • Anđeli Bajčeti, za biznis plan „Kozmetički salon „Diamont nails““, u iznosu od 1800 eura.
  • Bulatović Matiji, za biznis plan „Razvoj tenisa “, u iznosu od 2940 eura.

 

  1. Ova Odluka  je konačna.
  2. Ova Odluka biće objavljena na sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

 

Obrazloženje

Opština Bijelo Polje – Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike raspisala je Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike od 26.11.2020.godine. Na isti su se prijavili sledeći mladi preduzetnici/ce : Tijana Veličković, sa biznis planom:„Proizvodnja prirodnih sokova“; Kemal Dizdarević, sa biznis planom:“BENAZO – potpuno ručno rađeni kožni aksesoari“; Nemanja Marić, sa biznis planom:„Foto studio“; Anđela Bajčeta, sa biznis planom:„Kozmetički salon „Diamont nails“; Bulatović Matija, sa biznis planom:„Razvoj tenisa“.

Postupajući po Javnom konkursu Komisija za raspodjelu sredstava za mlade preduzetnike je razmatrala podnešene zahtjeve – biznis planove i shodno kriterijumima iz tačke 5 i 6 Javnog konkursa ocijenila da isti zaslužuju finansiranje iz sredstava budžeta Opštine Bijelo Polje.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja iste.

 

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE

Nemša Omerhodžić


Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike...pdf