VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) organizuje Javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i

poziva  Vas

da se

uključite u Javnu raspravu o Nacrtu zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i svojim sugestijama, primjedbama i predlozima doprinesete kreiranju što kvalitetnijeg teksta ovog veoma važnog zakona.

Javna rasprava će se održati u Bijelom Polju, 16. septembra  2014. godine (utorak) u  konferencijskoj sali hotela „Franca”, sa početkom u 12:00h.


­­­­­­­­­­Nacrt zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom možete naći na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava: www.minmanj.gov.me