ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018)...pdf

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 011/18 od 31.03.2018)...pdf

PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTJEVA, IZJAVA I IZVJEŠTAJA U POSTUPKU LEGALIZACIJE BESPRAVNIH OBJEKATA ("Službeni list Crne Gore", broj 92/2020 od 09.09.2020. godine)...pdf

Spisak podnijetih zahtjeva za legalizaciju ... LINK
 
OBRASCI ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU