Telefon: +382 (0) 50 432 814
Adresa: Ul. Nedeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 016/19 od 18.04.2019, 025/19 od 28.06.2019)

 

Član 17


Uprava javnih prihoda vrši poslove koji se odnose na:

1) utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada);
2) analizu stepena i efekata ostvarenih prihoda u saradnji sa nadležnim organom za poslove finansija, u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike;
3) vođenje registra poreskih obveznika i redovno usaglašavanje stanja registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine;
4) učestvovanje u izradi propisa kojim se uređuje sistem lokalnih javnih prihoda;
5) propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave;
6) vođenje poreskog knjigovodstva;
7) inspekcijski nadzor u oblasti utvrđivanja lokalnih javnih prihoda;
8) pripremu periodičnih izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda; obezbjeđenje funkcionalnosti jedinstvenog informacionog sistema za oblast javnih prihoda i obezbjeđenje monitoringa u ovoj oblasti; obezbjeđenje tačnog i ažurnog vođenja evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda;
9) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
10) priprema izvještaja o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti;
11) pripremu izvještaja o stanju u oblasti iz nadležnosti Uprave, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svog djelokruga za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave;
12) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom, odlukama Skupštine i predsjednika Opštine.


VAŽNA DOKUMENTA:

 

Odluka o boravišnoj taksi ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br.04/05)

Odluka o članskom doprinosu turističkim organizacijama

Pravilnik o razvrstavanju djelatnosti za koje se plaća članski doprinos turističkim organizacijama

Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje

Odluka o lokalnim administrativnim taksama opštine Bijelo Polje

Odluka o lokalnim komunalnim taksama opštine Bijelo Polje

Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica

Odluka o porezu na nepokretnosti u opštini Bijelo Polje

Odluka o visini naknade za ustupanje gradjevinskog zemljista na privremeno koriscenje