Na osnovu člana 3 stav 1 tačka 4  i člana 10 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br.035/23) po osnovu podsticajne mjere 1.3. Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika) i Javnog poziva za besplatnu dodjelu plastenika za proizvodnju povrća za 2023.godinu broj 09-308/23-218 od 07.avgusta 2023. godine, objavljuje se:

Bodovna lista

kandidata za dodjelu 22 plastenika sa sistemom za navodnjavanje kap po kap iz podsticajne mjere 1.3. - Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika), prema sljedećem opadajućem redosljedu:

 

Red broj

Datum podnošenja zahtjeva

Zavodni broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Adresa

Ukupno bodova

1

22.08.2023

152

Dženita Alić

Metanjac

36

2

23.08.2023

158

Melisa Čelebić

Zaton

33

3

23.08.2023

157

Anela Bektašević

Nedakusi

29

4

28.08.2023

178

Sejdefa Hodžić

Milovo

29

5

25.08.2023

167

Adisa Ćorović

Lozna

27

6

10.08.2023

120

Radmila Šćekić

Trubina

26

7

18.08.2023

144

Gordana Kljajević

Bliškovo

26

8

18.08.2023

145

Slavica Đokić

Bojišta

26

9

23.08.2023

155

Sonja Femić

Cerovo

26

10

28.08.2023

177

Razija Salković

Potkrajci

26

11

16.08.2023

137

Nada Radović

Radulići

24

12

24.08.2023

161

Ernad Bećirović

Kukulje

24

13

28.08.2023

175

Miloš Medojević

Lješnica

24

14

21.08.2023

146

Rasim Erović

Poda

23

15

28.08.2023

180

Almir Gredić

Rasovo

23

16

09.08.2023

114

Valentina Čabarkapa

Potkrajci

21

17

21.08.2023

148

Majda Bećirović

Nedakusi

21

18

21.08.2023

150

Sanela Hajrović

Potkrajci

21

19

23.08.2023

156

Safet Ćatović

Sutivan

20

20

24.08.2023

160

Hedija Kos

Bistrica

20

21

28.08.2023

184

Sanela Erović

Poda

20

22

17.08.2023

141

Marijana Luković

Rasovo

19

23

23.08.2023

159

Sabaheta Suljević

Nedakusi

19

24

22.08.2023

154

Husein Batilović

Crniš

18

25

25.08.2023

168

Osman Toković

Srđevac

18

26

28.08.2023

179

Vukašin Nedović

Zaton

18

27

15.08.2023

128

Ekrem Šukurica

Potkrajci

17

28

18.08.2023

142

Bilal Spahić

Bistrica

17

29

25.08.2023

170

Salun Hasković

Bistrica

17

30

14.08.2023

124

Rešad taruh

Godijevo

12

31

28.08.2023

173

Vuk Radović

Čeoče

12

32

28.08.2023

185

Blažo Nedović

Prijelozi

10

33

24.08.2023

166

Vehbija Hodžić

Milovo

8

34

28.08.2023

186

Zoran Cmiljanović

Bistrica

5

35

16.08.2023

131

Gano Adžajlić

Potkrajci

3

36

28.08.2023

176

Veljko Đurović

Lozna

3

37

16.08.2023

138

Mersid Erović

Poda

0

38

07.08.2023

97

Binasa Šukurica

Potkrajci

Nepotpun

39

24.08.2023

164

Mevluda Salković

Potkrajci

Nepotpun

40

29.08.2023

188

Muhamed Bibuljica

Crhalj

Van roka

41

29.08.2023

190

Elmir Durović

Goduša

Van roka

42

29.08.2023

191

Ramo Suljević

Kanje

Van roka

 

Javni poziv za besplatnu dodjelu plastenika za proizvodnju povrća za 2023.godinu broj 09-308/23-218 od 07.08 2023. godine koji je bio otvoren do 28.08.2023. godine.

Na osnovu odredbi iz člana 3 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu koji realizuje Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj i kriterijuma za bodovanje, Komisija za kontrolu i provjeru osnovanosti zahtjeva po osnovu ovog Programa, na sastanku 22.09.2023.godine, utvrdila je bodovnu rang listu kandidata koji su predali zahtjeve i sačinila Zapisnik broj 09–308/23– 216/1 od 22.09.2023. godine.

Bodovna lista kandidata za dodjelu plastenika u 2023. godini utvrđena je u skladu sa uslovima i kriterijumima propisanim članom 3 tačka 4 Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 35/23), objavljenom na sajtu Opštine www.bijelopolje.co.me, odnosno na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova. Bodovanje zahtjeva izvršilo se na sljedeći način: Podnosilac zahtjeva već posjeduje plastenčki prostor pod zasadom od 100m2 - 200m2, odnosno 1-3 plastenika – 12 bodova; Podnosilac je osoba ženskog pola – 9 bodova; Podnosilac zahtjeva je mlada osoba sa 40 i manje godina – 7 bodova; Podnosilac u užoj porodici ima 5 i više članova domaćinstva – 5 bodova; Podnosilac zahtjeva u užoj porodici ima nezaposlenih punoljetnih članova porodice, bez dodatnih primanja – 3 boda po nezaposlenom članu porodice.

Pravo apliciranja na konkurs imali su registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Bijelo Polje, za dodjelu jednog plastenika. Na osnovu prethodno raspisanog javnog poziva postupka jednostavne nabavke broj 51400 od 01.09.2023.godine za nabavku i ugradnju plastenika za zaštićenu poljoprivrednu proizvodnju, shodno raspoloživim sredstvima iz Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 035/23). Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj dodjeljuje 22 plastenika poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Bijelog Polja u 2023. godini.

Komisija je konstatovana da je Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje opštinskom sajtu www.bijelopolje.co.me, na osnovu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu („Službeni list CG- opštinski propisi“, br. 035/23) i mjere 1.3. - Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima (dodjela plastenika), objavio: Javni poziv za besplatnu dodjelu plastenika za proizvodnju povrća za 2023.godinu broj 09-308/23-218 od 07.08 2023. godine koji je bio otvoren do 28.08.2023. godine.

U ovom roku predviđenom Javnim pozivom za realizaciju mjere 1.3. Sekretarijat je zaprimio 42 zahtjeva, po svakom je formiran predmet i izvršena administrativna i terenska kontrola, dok u 5 zahtjeva dokumentacija nije bila potpuna.   

Stranka ima pravo na obavještenje kao i uvid u spise predmeta. Nezadovoljni kandidat ima pravo podnošenja prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove bodovne liste sekretaru Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, adresa Nedjeljka Merdovića br 10 (sportska sala Nikoljac 2 sprat kanc broj 2).

Kandidati koji ostvaruju pravo na dodjelu plastenika shodno Programu mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2023. godinu će biti obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o dodjelu plastenika.

Bodovna rang lista će biti objavljena na zvaničnom sajtu www.bijelopolje.co.me

 

Broj 09-308/23-216/2 

Bijelo Polje, 22.09.2023.godine                                                

 

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj