Danas je u Bijelom Polju održan regionalni sastanak na temu: Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

Sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Saida Čikić kazala je da je Opština Bijelo Polje 2015.godine potpisala Protokol o saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava kojim smo se obavezali da zajedno sa Ministarstvom stvaramo uslove za ostvarivanje što boljih prava LGBT populacije na lokalnom nivou.

-Opština Bijelo Polje će u skladu sa svojim mogućnostima stvarati uslove za unapređenje položaja LGBT populacije. Sledeće nedjelje će se u Kolašinu u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava održati trening za izradu lokalnih akcionih planova za LGBT populaciju, što lično smatram važnim za jednu lokalnu zajednicu. Cilj ovog treninga jeste da se razviju vještine službenika zaposlenih u lokalnim samoupravama prilikom izrade lokalnih akcionih planova, a Opština Bijelo Polje će imati svog predstavnika na tom treningu i nakon toga ćemo još ozbiljnije pristupiti podsticanju unapređenja požaja LGBT populacije. Mi ćemo nakon treninga  razmotriti mogućnost i uložiti napore da jedan takav dokument donesemo na lokalnom nivou. Raduje me što danas ovdje imamo prisutne predstavnike nevladinih organizacija koji su dobili određena sredstva za realizaciju nekih projekata, kazala je Čikić.

Programska  direktorica NVO Juventas Jelena Čolaković kazala je da se regionalni sastanak „Doprinos unapređenju kvalitata života LGBT osoba u Crnoj Gori“ dio projekta koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije, a koji Juventas zajedno sa partnerima, a to su Kvir Montenegro i Institut za pravne studije realizuje više od godinu dana.

-Ovo je jedna od aktivnosti koja se realizuje pored panel diskusija koje su organizovane u deset opština koje su potpisale Memorandum o sardanji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava a  koji se odnosi na borbu protiv homofobije i transfobije, a koje  su se dešavale prošlog ljeta. Nakon godinu dana smo ponovo u Bijelom Polju, a za regionalne sastanke odredili smo dvije opštine  jednu na jugu i jednu na sjeveru koje su centralne u kontekstu dešavanja u jednoj i drugoj regiji. Poenta ovog sastanka je da predstavimo inicijative koje su se sprovodile u prethodnom vremenskom periodu na lokalnom nivou. Sa nama su danas i organizacije koje su na konkursu za male grantove nevladinim oragnizacijama dobile sredstva i sprovodile projekte u lokalnim zajednicama između ostalog  i u ruralnim koje su bile vezane za ljudska prava LGBT osoba. Bilo nam je važno  da motivišemo lokalnu samoupravu, ali i sve ostale na lokalnom nivou da nevladin sektor  koji sprovodi aktivnosti  u ovim regijama  motivišu da se umreže i cijelu ovu priču o ljudskim pravima i sve to decentralizujemo iz Podgorice i na druge gradove. Sva ta priča ima mnogo više smisla kada  govorimo  u okviru regionalnih centara, o ljudskim pravima i samim tim jačamo kapacitete organizacija koje rade na lokalnom nivou u kontekstu ove problematike, kazala je Čolaković.