Predsjednica Skupštine opštine Nemša Omerhodžić razgovarala je sa predstavnicom NVO Udruženja za razvoj civilnog društva Mirsalom Tomić i učesnicom obuke za rodno budžetiranje Natašom Vuković, koje su podnijele inicijativu za rodno budžetiranje žena u poljoprivredi.

Na sastanku je konstatovano da rodno budžetiranje predstavlja inovativni alat javne politike kojim se procjenjuje uticaj politika i budžeta iz rodne perspektive i osigurava da oni ne produbljuju rodnu neravnopravnost, već doprinose ravnopravnijem društvu za žene i muškarce.

Ova inicijativa se realizuje u okviru projekta "Jačanje rodne perspektive na lokalnom nivou".