Kontakt informacije

Ismar Ćorović, direktor

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

DOKUMENTA

 

 

Program rada za 2024. godinu

 

Program rada za 2023. godinu

Izvještaj o radu za 2023. godinu

 

Program rada za 2022.godinu

Izvještaj o radu za 2022. godinu

 

Program rada za 2021. godinu

Izvještaj o radu za 2021.godinu 

 

Program rada za 2020. godinu

Izvještaj o radu za 2020. godinu

 

Izvještaj o radu za 2019. godinu

 

Izvještaj o radu za 2018. godinu

Plan rada za 2018. godinu

Izvještaj o radu za 2017. godinu

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i poslovanju DOO "Parking servis" Bijelo Polje za 2017. godinu sa Programom rada za 2018. Godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 011/18)

Plan rada za 2017. godinu

Odluka o usvajanju izvještaja o radu za 2016. godinu br.001/349-17 od 17.03.2017.godine

Odluka o doplatnoj dnevnoj karti br. 001/711-17 od 20.09.2017.godine

Izvještaj o radu za 2016. godinu

Statut Društva sa ograničenom odgovornošću - Parking servis Bijelo Polje

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora direktora doo Parking servis Bijelo Polje

Odluka o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Opštine Bijelo Polje

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću - Parking servis

Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Cjenovnika usluga za posebna parkirališta Odbora direktora D.O.O. "Parking servis" Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 047/17)

Odluka o izmjeni i dopuni Cjenovnka usluga za posebna parkirališta br. 001/710-17 od 20.09.2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za opšta i posebna parkirališta sa Elaboratom o parking zonama Odbora direktora DOO "Parking servis" Bijelo Polje ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 010/15)

Cjenovnik usluga za opšta i posebna parkirališta br. 89 od 16.02.2015. godine

Elaborat o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategorije motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Bijelom Polju-centralna gradska zona

Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Parking servis - Bijelo Polje" ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 020/13)